CONSILIUM d.o.o
Poduzeće za knjigovodstvene usluge
 Dr.Vlatka Mačeka 28, 47000 Karlovac ,Tel:047/631-910 MB:1740652